Categoriearchief: Nieuws

Verschenen, Laatste preken van J.C. Philpot Deel 6 (laatste van de serie)

 1. Johannes 8:31-32 / Waarachtig discipelschap, of de vrijheid van de Waarheid
 2. Ezechiël 21:27 / De onheilige, goddeloze vorst ten val gebracht en de rechtmatige koning aangesteld
 3. Jeremía 15:19 / Een separerende bediening
 4. Hebreeën 4:1 / De rust ingaan
 5. Judas 1:20-21 / Zichzelf bewaren in de liefde Gods
 6. Jeremía 17:7-8 / De zegen van het vertrouwen op de Heere

Romeinen 6:21-23 / De vruchten van zonde en de vruchten van heiligheid

VERSCHENEN: Laatste preken van J.C.Philpot deel 5

Van J.C. Philpot zijn nog bijna 40 onvertaalde preken ontdekt, waarvan nu een vijfde deel in de serie verschenen is. In dit deel staan preken die kort voor zijn dood zijn uitgesproken.

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 5

Vertaling Ruth Pieterman,   128 pag.,    ISBN 978-90-76450-162
€10,00  +  €3,- verzendkosten

INHOUD

1. Openbaring 2:17 / Het verborgen manna, de witte keursteen en de nieuwe naam
2. 1 Korinthe 6:19-20 / Niet van onszelf, want wij zijn met een prijs gekocht
3. Jeremia 32:14 / Verzegelde en open bewijzen
4. Jesaja 4:2-3 / De Spruit des Heeren schoon en heerlijk voor degenen die ontkomen zijn van Israël
5. Jesaja 4:4-5 / Vuil en bloedschulden weggezuiverd door de geest van oordeel en de geest van uitbranding

Hymn zangavond Vianen dv zaterdag 24-9

Allemaal welkom in de grote kerk ban Vianen om onder begeleiding van het prachtige orgel Engelse Hymns te zingen of luisteren.

DV Zaterdag 24 september 2022 hopen we weer een hymnavond te houden in de grote kerk van Vianen, aanvang half 8.

Ds. P. den Ouden hoopt de hymns toe te lichten en Joost van Belzen weer het orgel te bespelen.

Het volledige programma en enkele tunes zijn te vinden op http://www.engelsehymns.com/

Luisterpreken stichting het braambos

Degene die op de website preken luistert zal het niet ontgaan zijn dat er een andere voorlezer bij gekomen is. We zijn verblijd dat een jongeman mee wil helpen om de preken in te spreken.

WILT U OOK MEEHELPEN om de website te vullen met lees of luisterteksten, of met teksten door te lezen op spelfouten? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen.

Heeft u op of aanmerkingen of een verzoek voor een luisterpreek, laat het ons gerust weten.

Volgende uitgave Stichting het Braambos d.v.

De volgende uitgave van Stichting het Braambos d.v. wordt in november Laatste preken van JC Philpot Deel 4

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 4

 1. Hebreeën 5:7-9 / Een lijdende Zaligmaker en een gehoorzaam volk
 2. Hebreeën 9:13-14 / De reiniging van de consciëntie van dode werken, om de levende God te dienen
 3. Hebreeën 6:18-19 / Een onveranderlijke God en een sterke vertroosting
 4. Hebreeën 11:13-14 / Het geloof en de belijdenis, het leven en de dood van een pelgrim
 5. 1 Korinthe 3:12-13 / Ieders werk door het vuur beproefd
 6. Psalm 107:4-7 / De dwalende in de woestijn

Een aantal preken lijken eerder uitgegeven, maar dat is niet zo omdat ze op een heel andere datum uitgesproken zijn.

Deze preken zijn op het laatst van zijn leven uitgesproken. Hoe verder in de serie, hoe korter bij zijn sterven.

JUBILEUM 30 jaar Stichting het Braambos!

In 1991, 30 jaar geleden werd Stichting het Braambos opgericht. Dankbaar zijn we dat we dit jubileum mogen beleven en we zien uit naar voortzetting.

We willen het feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zijn voor klanten de prijzen verlaagd en wel in makkelijke ronde bedragen.

We hopen dat dit mee mag werken aan de verspreiding, en dat het tevens aanlokt om de uitgaven als geschenk cadeau te doen!

De stichting heeft al die jaren de prijzen van uitgaven stabiel en betrouwbaar gehouden, evenals de voorraad op peil. Enkele herdrukken zijn uit dat oogpunt al verzorgd.

NIEUW! Derde prekenbundel JC Philpot!

Verschenen: Laatste preken van JC Philpot Deel 3

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 3

 1. Markus 9:49-50 / De gezouten offerande
 2. 2 Korinthe 4:6-7 / Een hemelse schat in aarden vaten
 3. 2 Korinthe 4:8-10 / De tegenstelling bij een christen, of, het omdragen van de dood en het leven van de Heere Jezus
 4. Hoséa 6:3 / Vervolgen om de Heere te kennen (aantekeningen)
 5. 1 Johannes 4:1 / De geesten beproeven
 6. 1 Timótheüs 2:5 / Eén God en één Middelaar (aantekeningen)

Een volgende uitgave wordt dv in het najaar: Laatste preken van JC Philpot Deel 4 (totaal waarschijnlijk 7 of 8 delen)

Meld u aan om een melding te krijgen bij nieuwe uitgaven.

Volgende uitgave Stichting het Braambos d.v.

De volgende uitgave van Stichting het Braambos d.v. wordt in het voorjaar Laatste preken van JC Philpot Deel 3

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 3

 1. Markus 9:49-50 / De gezouten offerande
 2. 2 Korinthe 4:6-7 / Een hemelse schat in aarden vaten
 3. 2 Korinthe 4:8-10 / De tegenstelling bij een christen, of, het omdragen van de dood en het leven van de Heere Jezus
 4. Hoséa 6:3 / Vervolgen om de Heere te kennen (aantekeningen)
 5. 1 Johannes 4:1 / De geesten beproeven
 6. 1 Timótheüs 2:5 / Eén God en één Middelaar (aantekeningen)

Meld u aan om een melding te krijgen bij nieuwe uitgaven.

NIEUW! Prekenbundel JC Philpot

Laatste preken van J.C. Philpot Deel 2

Inhoud

 1. Jesaja 54:11-12 / Gods belofte aan Zijn verdrukte gemeente
 2. Efeze 6:13 / De gehele wapenrusting Gods
 3. Johannes 10:9 / De hemelse schaapskooi
 4. Genesis 49:22-24 / De vruchtbare tak en sterke boog
 5. Lukas 1:78-79 / De opgang uit de hoogte
 6. Jeremía 15:19 / Het kostelijke van het snode uitgetrokken
 7. Jesaja 62:10 / Het werk van Gods dienende knechten (aantekeningen)

Niet eerder vertaald of in NL’s gepubliceerd!

Volgende uitgave

Wordt Laatste preken van JC Philpot Deel 2

Inhoud

 1. Jesaja 54:11-12 / Gods belofte aan Zijn verdrukte gemeente
 2. Efeze 6:13 / De gehele wapenrusting Gods
 3. Johannes 10:9 / De hemelse schaapskooi
 4. Genesis 49:22-24 / De vruchtbare tak en sterke boog
 5. Lukas 1:78-79 / De opgang uit de hoogte
 6. Jeremía 15:19 / Het kostelijke van het snode uitgetrokken
 7. Jesaja 62:10 / Het werk van Gods dienende knechten (aantekeningen)

DV Najaar 2020

Verschenen William Gadsby 3

William Gadsby – De geestelijke metgezel van Kershaw, Deel 3

 1. Matthéüs 5:32 / De aard en het doel van de huwelijksvereniging… 3
 2. Jesaja 33:20 / Sion, de stad van onze plechtigheden……………………… 31
 3. Psalm 86:15 / De lankmoedigheid des Heeren………………………………. 89
 4. Lukas 18:13 / Het gebed van de tollenaar…………………………………….. 113
 5. 2 Timótheüs 4:1-3 Ordeningspreek James Jacks…………………………. 130

Oorspronkelijke titels, Sermons by William Gadsby, Gospel Standard Trust Publications 1884 en 1991, The works of the late William Gadsby Volume 1 en 2, John Gadsby 1851, Diverse Gospel Standards

Vertaling, R. Pieterman, RuthInterpres

ISBN 978-90-76450-12-4

Meehelper gezocht

De stichting is op zoek naar iemand die mee wil helpen informatie te verzamelen of op te stellen voor de website, en of teksten in te spreken. We zien er naar uit dat u interesse hebt en nodigen u uit een E-mail te sturen.