Categoriearchief: Nieuws

VERSCHENEN: Laatste preken van J.C.Philpot deel 5

Van J.C. Philpot zijn nog bijna 40 onvertaalde preken ontdekt, waarvan nu een vijfde deel in de serie verschenen is. In dit deel staan preken die kort voor zijn dood zijn uitgesproken.

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 5

Vertaling Ruth Pieterman,   128 pag.,    ISBN 978-90-76450-162
€10,00  +  €3,- verzendkosten

INHOUD

1. Openbaring 2:17 / Het verborgen manna, de witte keursteen en de nieuwe naam
2. 1 Korinthe 6:19-20 / Niet van onszelf, want wij zijn met een prijs gekocht
3. Jeremia 32:14 / Verzegelde en open bewijzen
4. Jesaja 4:2-3 / De Spruit des Heeren schoon en heerlijk voor degenen die ontkomen zijn van Israël
5. Jesaja 4:4-5 / Vuil en bloedschulden weggezuiverd door de geest van oordeel en de geest van uitbranding

Hymn zangavond Vianen dv zaterdag 24-9

Allemaal welkom in de grote kerk ban Vianen om onder begeleiding van het prachtige orgel Engelse Hymns te zingen of luisteren.

DV Zaterdag 24 september 2022 hopen we weer een hymnavond te houden in de grote kerk van Vianen, aanvang half 8.

Ds. P. den Ouden hoopt de hymns toe te lichten en Joost van Belzen weer het orgel te bespelen.

Het volledige programma en enkele tunes zijn te vinden op http://www.engelsehymns.com/

Luisterpreken stichting het braambos

Degene die op de website preken luistert zal het niet ontgaan zijn dat er een andere voorlezer bij gekomen is. We zijn verblijd dat een jongeman mee wil helpen om de preken in te spreken.

WILT U OOK MEEHELPEN om de website te vullen met lees of luisterteksten, of met teksten door te lezen op spelfouten? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen.

Heeft u op of aanmerkingen of een verzoek voor een luisterpreek, laat het ons gerust weten.

Volgende uitgave Stichting het Braambos d.v.

De volgende uitgave van Stichting het Braambos d.v. wordt in november Laatste preken van JC Philpot Deel 4

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 4

 1. Hebreeën 5:7-9 / Een lijdende Zaligmaker en een gehoorzaam volk
 2. Hebreeën 9:13-14 / De reiniging van de consciëntie van dode werken, om de levende God te dienen
 3. Hebreeën 6:18-19 / Een onveranderlijke God en een sterke vertroosting
 4. Hebreeën 11:13-14 / Het geloof en de belijdenis, het leven en de dood van een pelgrim
 5. 1 Korinthe 3:12-13 / Ieders werk door het vuur beproefd
 6. Psalm 107:4-7 / De dwalende in de woestijn

Een aantal preken lijken eerder uitgegeven, maar dat is niet zo omdat ze op een heel andere datum uitgesproken zijn.

Deze preken zijn op het laatst van zijn leven uitgesproken. Hoe verder in de serie, hoe korter bij zijn sterven.

JUBILEUM 30 jaar Stichting het Braambos!

In 1991, 30 jaar geleden werd Stichting het Braambos opgericht. Dankbaar zijn we dat we dit jubileum mogen beleven en we zien uit naar voortzetting.

We willen het feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zijn voor klanten de prijzen verlaagd en wel in makkelijke ronde bedragen.

We hopen dat dit mee mag werken aan de verspreiding, en dat het tevens aanlokt om de uitgaven als geschenk cadeau te doen!

De stichting heeft al die jaren de prijzen van uitgaven stabiel en betrouwbaar gehouden, evenals de voorraad op peil. Enkele herdrukken zijn uit dat oogpunt al verzorgd.

NIEUW! Derde prekenbundel JC Philpot!

Verschenen: Laatste preken van JC Philpot Deel 3

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 3

 1. Markus 9:49-50 / De gezouten offerande
 2. 2 Korinthe 4:6-7 / Een hemelse schat in aarden vaten
 3. 2 Korinthe 4:8-10 / De tegenstelling bij een christen, of, het omdragen van de dood en het leven van de Heere Jezus
 4. Hoséa 6:3 / Vervolgen om de Heere te kennen (aantekeningen)
 5. 1 Johannes 4:1 / De geesten beproeven
 6. 1 Timótheüs 2:5 / Eén God en één Middelaar (aantekeningen)

Een volgende uitgave wordt dv in het najaar: Laatste preken van JC Philpot Deel 4 (totaal waarschijnlijk 7 of 8 delen)

Meld u aan om een melding te krijgen bij nieuwe uitgaven.

Volgende uitgave Stichting het Braambos d.v.

De volgende uitgave van Stichting het Braambos d.v. wordt in het voorjaar Laatste preken van JC Philpot Deel 3

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 3

 1. Markus 9:49-50 / De gezouten offerande
 2. 2 Korinthe 4:6-7 / Een hemelse schat in aarden vaten
 3. 2 Korinthe 4:8-10 / De tegenstelling bij een christen, of, het omdragen van de dood en het leven van de Heere Jezus
 4. Hoséa 6:3 / Vervolgen om de Heere te kennen (aantekeningen)
 5. 1 Johannes 4:1 / De geesten beproeven
 6. 1 Timótheüs 2:5 / Eén God en één Middelaar (aantekeningen)

Meld u aan om een melding te krijgen bij nieuwe uitgaven.

NIEUW! Prekenbundel JC Philpot

Laatste preken van J.C. Philpot Deel 2

Inhoud

 1. Jesaja 54:11-12 / Gods belofte aan Zijn verdrukte gemeente
 2. Efeze 6:13 / De gehele wapenrusting Gods
 3. Johannes 10:9 / De hemelse schaapskooi
 4. Genesis 49:22-24 / De vruchtbare tak en sterke boog
 5. Lukas 1:78-79 / De opgang uit de hoogte
 6. Jeremía 15:19 / Het kostelijke van het snode uitgetrokken
 7. Jesaja 62:10 / Het werk van Gods dienende knechten (aantekeningen)

Niet eerder vertaald of in NL’s gepubliceerd!

Volgende uitgave

Wordt Laatste preken van JC Philpot Deel 2

Inhoud

 1. Jesaja 54:11-12 / Gods belofte aan Zijn verdrukte gemeente
 2. Efeze 6:13 / De gehele wapenrusting Gods
 3. Johannes 10:9 / De hemelse schaapskooi
 4. Genesis 49:22-24 / De vruchtbare tak en sterke boog
 5. Lukas 1:78-79 / De opgang uit de hoogte
 6. Jeremía 15:19 / Het kostelijke van het snode uitgetrokken
 7. Jesaja 62:10 / Het werk van Gods dienende knechten (aantekeningen)

DV Najaar 2020

Verschenen William Gadsby 3

William Gadsby – De geestelijke metgezel van Kershaw, Deel 3

 1. Matthéüs 5:32 / De aard en het doel van de huwelijksvereniging… 3
 2. Jesaja 33:20 / Sion, de stad van onze plechtigheden……………………… 31
 3. Psalm 86:15 / De lankmoedigheid des Heeren………………………………. 89
 4. Lukas 18:13 / Het gebed van de tollenaar…………………………………….. 113
 5. 2 Timótheüs 4:1-3 Ordeningspreek James Jacks…………………………. 130

Oorspronkelijke titels, Sermons by William Gadsby, Gospel Standard Trust Publications 1884 en 1991, The works of the late William Gadsby Volume 1 en 2, John Gadsby 1851, Diverse Gospel Standards

Vertaling, R. Pieterman, RuthInterpres

ISBN 978-90-76450-12-4

Meehelper gezocht

De stichting is op zoek naar iemand die mee wil helpen informatie te verzamelen of op te stellen voor de website, en of teksten in te spreken. We zien er naar uit dat u interesse hebt en nodigen u uit een E-mail te sturen.

Nieuwe uitgave Philpot

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Joseph Charles Philpot stierf. Een geschikte gelegenheid om de nog nooit eerder uitgegeven preken van hem uit te geven (± 40 stuks).

Naar verwachting verschijnt in November 2019:

Laatste preken van J.C. Philpot Deel 1
128 pag. , ISBN 978-90-76450-11-7, €12,50
Inhoud:

 1. Psalm 29:11 / Belofte van sterkte en vrede
 2. 1 Johannes 2:20 / De zalving van de Heilige
 3. Psalm 119:32 / Goddelijke verwijding en geestelijke gehoorzaamheid
 4. 1 Korinthe 1:9 / Geroepen tot Goddelijke gemeenschap
 5. Jesaja 18:7 / Een welgevallig geschenk voor de HEERE der heirscharen
 6. Lukas 23:42-43 / Het gebed van de moordenaar en de verhoring ervan
 7. Hebreeën 4:15-16 / Een medelijdende Hogepriester en een troon der genade

Joseph Charles Philpot was predikant in Engeland en leefde van 1802-1869. Een groot aantal van zijn preken is via steno in schrift vastgelegd, welke hij veelal zelf voor de publicatie corrigeerde. Zelfs vanaf dat hij leefde tot nu toe zijn ook in Nederland bijna vierhonderd preken van hem vertaald en uitgegeven. De preken in deze serie zijn naar alle waarschijnlijkheid de laatste niet eerder uitgegeven preken. Enkele preken lijken reeds eerder uitgegeven doordat de Bijbelteksten overeenkomen, maar deze preken zijn dan in andere jaren uitgesproken en van andere inhoud.

Voor zeer velen in zijn tijd waren de preken en teksten van Philpot tot grote zegen en bemoediging. Zelf met diep geestelijk inzicht van God geleerd, verklaarde hij op ordelijke en treffende wijze hoe God Zijn volk leidt, en ontblootte daarnaast dode belijders in de godsdienst. Philpot: Mijn vrienden, uw eigen wijsheid, uw eigen kracht, uw eigen gerechtigheid, uw eigen godsdienst –weg ermee! Het is geen cent waard in de dingen van God. Maar hoe dieper u uw behoefte voelt, hoe gepaster Jezus is. Hoe meer leeg, hoe meer plaats om gevuld te worden; hoe meer uitgekleed, hoe meer plaats om bekleed te worden; hoe meer terneergeslagen, hoe meer plaats om opgericht te worden. … De Heere zal ons leren dat wij werkelijk arm en behoeftig zijn; dat wij niets zijn en niets hebben; dat wat wij hebben, Zijn gave is en dat wat wij zijn, Zijn werk is.

Voor zijn sterven in de nacht van 9 december 1869 zei hij: ‘O, mocht ik nu heengaan en bij Christus zijn, want dat is zeer verre het beste.’ ..‘Loof den HEERE, o mijn ziel!’.

Philpot zei over de teksten die hij publiceerde: Wij schrijven ook voor hen die na ons komen. Bijgevolg hebben de preken uit die tijd na 150 jaar na zijn sterven nog niets van hun frisheid en diep geestelijk inzicht verloren.

—————————————————————–

DV begin 2020 verschijnt William Gadsby Deel 3, ISBN 978-90-76450-12-4, 160 pag, € 12,50.