Doop der gelovigen


Doopbassin Stamford (uit Philpot's tijd) en Attleborough

Strict Baptists hanteren de Doop der gelovigen, d.w.z., lidmaatschap van de gemeente door middel van doop door onderdompeling na geloof en bekering. In Nederland wordt vaak ten onrechte het woord Volwassendoop gebruikt. Het zijn namelijk niet alleen volwassenen, maar alle mensen die ware gelovigen zijn en daar getuigenis van kunnen geven.
J.C. Philpot schrijft: ‘Er is bijna geen enkele door God geopenbaarde waarheid die niet ooit betwist is of waar vanuit één of andere hoek niet een heel leger van argumenten in het geweer is gebracht. Zo ook De Doop.’ J. Norcott schrijft dat ‘deze ordinantie van de Doop een verwaarloosde ordinantie is, die niet zuiver, naar het voorbeeld op de berg, in praktijk gebracht wordt.’ Op deze pagina kunt u downloaden wat bekende Strict Baptists erover schreven, preekten óf hoe zij zelf deze Doop hebben ervaren.


INHOUD

 1. Diverse Strict Baptists over hun ervaringen met de doop
 2. W. Gadsby en zijn vrouw gedoopt, en in zijn preken over de Doop
 3. J. Gill weerlegt de kinderdoop
 4. T. Godwin hoort W. Tiptaft over de Doop, en over zijn doop
 5. J. Kershaw over zijn doop, en preekt over de Doop: Gehoorzaam aan het grote bevel
 6. W. Kiffin, een grondlegger en predikant van de Strict Baptists
 7. J. M’kenzie preekt over de Doop: De verborgenheid van de Doop der gelovigen
 8. J. Norcott’s boekje over de Doop, enkele passages
 9. J.C. Philpot in zijn brieven over de Doop
 10. J.C. Philpot in zijn preken over de Doop
 11. J.C. Philpot in zijn verhandelingen over de Doop
 12. J.C. Philpot beantwoordt vragen over de Doop
 13. J.C. Philpot weerlegt boeken over de kinderdoop
 14. J.C. Philpot zijn dochters, Sarah en Deborah, over hun doop
 15. W. Tiptaft’s in een preek en zijn grote zegening na de doopbediening
 16. J. Warburton sr. over zijn doop en die van zijn zoon John jr.
 17. J. Warburton sr. doopt mw. Kennard in een niet baptistische gemeente

Ook ingebonden te verkrijgen; stuur daarvoor een E-mail.