Doop der gelovigen


Doopbassin Stamford (uit Philpot's tijd) en Attleborough

Strict Baptists hanteren de Doop der gelovigen, d.w.z., lidmaatschap van de gemeente door middel van doop door onderdompeling na geloof en bekering. J.C. Philpot schrijft: ‘Er is bijna geen enkele door God geopenbaarde waarheid die niet ooit betwist is of waar vanuit één of andere hoek niet een heel leger van argumenten in het geweer is gebracht. Zo ook De Doop.’ J. Norcott schrijft dat ‘deze ordinantie van de Doop een verwaarloosde ordinantie is, die niet zuiver, naar het voorbeeld op de berg, in praktijk gebracht wordt.’ Op deze pagina kunt u downloaden wat bekende Strict Baptists erover schreven, preekten óf hoe zij zelf deze Doop hebben ervaren.


F. Covell, E. Feazey e.a. over hun doop
W. Gadsby en zijn vrouw gedoopt, en in zijn preken over de Doop
Dr. J. Gill weerlegt de kinderdoop
T. Godwin hoort W. Tiptaft over de Doop, en over zijn eigen doop
J. Kershaw over zijn eigen doop, en preekt over de Doop: Gehoorzaam aan het grote bevel
J. Mackenzie preekt over de Doop: De verborgenheid van de Doop der gelovigen
J. C. Philpot in zijn brieven over de Doop
J.C. Philpot in zijn preken over de Doop
J.C. Philpot in zijn verhandelingen over de Doop
J.C. Philpot beantwoordt vragen over de Doop
J.C. Philpot weerlegt boeken over de kinderdoop
J. Warburton sr. over zijn eigen doop en die van zijn zoon John jr

J. Norcott’s boekje over de Doop, enkele passages

Thema Doop der gelovigen compleet
(eventueel ook een ingebonden printversie te verkrijgen)