NIEUW! Derde prekenbundel JC Philpot!

Verschenen: Laatste preken van JC Philpot Deel 3

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 3

  1. Markus 9:49-50 / De gezouten offerande
  2. 2 Korinthe 4:6-7 / Een hemelse schat in aarden vaten
  3. 2 Korinthe 4:8-10 / De tegenstelling bij een christen, of, het omdragen van de dood en het leven van de Heere Jezus
  4. Hoséa 6:3 / Vervolgen om de Heere te kennen (aantekeningen)
  5. 1 Johannes 4:1 / De geesten beproeven
  6. 1 Timótheüs 2:5 / Eén God en één Middelaar (aantekeningen)

Een volgende uitgave wordt dv in het najaar: Laatste preken van JC Philpot Deel 4 (totaal waarschijnlijk 7 of 8 delen)

Meld u aan om een melding te krijgen bij nieuwe uitgaven.