Home

Foto Philpot aangepastStichting het Braambos vertaalt en verspreidt teksten van 19e eeuwse Engelse Strict Baptists, zoals J.C. Philpot, W. Gadsby, J. Kershaw en J. Warburton.

U vindt op deze website o.a. lees- en luisterpreken, verhandelingen, levensbeschrijvingen, foto’s en overzichten, maar ook teksten met thema’s zoals Doop der gelovigen c.q. Doop door onderdompeling, des Heeren Avondmaal en de Wet. Voor mensen die Engeland willen bezoeken is een lijst van de Gospel Standard kerkdiensten te vinden.

Stichting het Braambos heeft een aantal boeken uitgeven met niet eerder in het Nederlands gepubliceerde preken en teksten. Alle uitgaven zijn via deze website te bestellen of verkrijgbaar bij uw boekhandel.