Home

Foto Philpot aangepastStichting het Braambos vertaalt en verspreidt teksten van 19e eeuwse Engelse Strict Baptists, zoals J.C. Philpot, W. Gadsby, J. Kershaw en J. Warburton.

U vindt op deze website o.a. lees- en luisterpreken, teksten met thema’s zoals Doop der gelovigen, des Heeren Avondmaal en de  Wet, verhandelingen, levensbeschrijvingen, foto’s en een register.

Stichting het Braambos heeft een aantal boeken uitgeven met niet eerder in het Nederlands gepubliceerde preken en teksten. Alle uitgaven zijn via deze website te bestellen of verkrijgbaar bij uw boekhandel.


Philpot schrijft in 1849 aan Parry over rondwarende ziekten:

Door Gods barmhartigheid zijn wij allen wel; en dit is een grote genade aangezien de stad vol ziekte is, voornamelijk kinderpokken waaraan velen, meest kinderen, sterven.

Tot heden zijn wij genadig verschoond gebleven voor de cholera; er heeft zich maar één geval in de stad voorgedaan, waarvan gedacht wordt dat dit uit London is meegebracht. In een dorp nabij Oakham heerst zij hevig. Ik hoop dat de Heere ons en de onzen barmhartig mag verschonen van die vreselijke ziekte, die al zoveel duizenden heeft weggenomen. Zij heeft ook ernstig gewoed in Plymouth en Stoke Devonport; doch door genade zijn onze geliefden tot hiertoe gespaard in Stoke.
Mij dunkt dat onze regering zeer dwaas handelt door niet een nationale biddag uit te schrijven. Achab en de stad Ninevé zijn geheel Schriftuurlijke voorbeelden. Als wij onder natuurlijke en nationale tuchtiging zijn, waarom zouden wij niet op een natuurlijke en nationale verootmoediging aandringen? Sommigen van mijn vrienden zijn het in deze niet met mij eens, doch mijn beschouwingen zijn volgens mij geheel schriftmatig.

De prijzen voor de oogst zijn laag, en ik vrees dat het nog zo wat zal blijven. Alle dingen schijnen uit hun gewone loop. Duizenden worden door de cholera afgesneden, algemene krankheden gaan voort, overal elders al veel benauwdheid. En buitenslands steeds grotere ellenden en rampen. Welk een barmhartigheid te midden van al die onrust en strijd, hoop te hebben op de eeuwige dingen – een onbeweeglijk Koninkrijk!
Na verloop van misschien twintig jaar zal het ook voor u van geen betekenis zijn of in 1849 de zak tarwe voor 12,- of voor 24,- pond is verkocht; maar het zal zaak zijn of uw ziel voor eeuwig behouden of verloren is. Wanneer de koude winden over uw graf huilen, of de warme zon het vriendelijk beschijnt, wat gaat het u dan aan of de schapen goed of slecht verkocht worden aan de markt? Mogen we maar meer de eeuwige dingen behartigen, wij zouden wat minder bezorgd zijn aangaande de tijdelijke (2 Korinthe 4:18). Het is ons ongeloof en vleselijkheid die ons aan de arme dingen van het zin- en zienlijke boeit. ‘Heere, vermeerder ons geloof!’