Stichting het Braambos

In het verleden zijn veel preken van J.C. Philpot door verschillende vertalers uit het Engels in het Nederlands overgezet en uitgegeven. Voor velen mocht dit tot profijt en zegen zijn. Toch werd geconstateerd dat:

  • Nog niet alle in het Engels uitgegeven preken van J.C. Philpot vertaald en uitgegeven zijn.
  • Verschillende passages uit de preken van J.C. Philpot niet, of niet juist overgezet zijn; ook wat betreft de doop der gelovigen.
  • Er geen goed overzicht was van: waar, wanneer en waarin de preken van J.C. Philpot uitgegeven zijn. O.a. zijn daardoor veel preken (138 stuks) dubbel verschenen.
  • Nog niet alle verhandelingen van J.C. Philpot e.a. in het Nederlands vertaald en uitgegeven zijn.
  • Er veel werken van andere Strict Baptists zoals Warburton, Kershaw, Tiptaft en Gadsby nog niet in het Nederlands overgezet en uitgeven zijn.
Logo Braambos wit bruin klein

Folder van Stichting het Braambos

Om aandacht te kunnen schenken aan bovenstaande punten werd op 1 mei 1991 Stichting het Braambos opgericht. Vóór 1991 is er al regelmatig contact geweest met wijlen dhr. A. Kik, die veel preken zeer nauwgezet in het Nederlands vertaald heeft. Door de Nederlandse uitgaven te vergelijken met de Engelse, is in samenwerking met dhr. A. Kik veel onderzoek gedaan. In 1992 kwam een door dhr. A. Kik vertaalde serie van 100 preken uit: 10 boeken met elk 10 preken De gangen van Gods Kerk. Deze boeken waren uitverkocht, maar in 2009 weer opnieuw herzien uitgegeven.

Nog steeds zijn er geschriften en preken van J.C. Philpot onvertaald, maar zeker ook van zijn tijdgenoten en geestverwanten. Tevens tellen The Gospels Standards een schat van teksten. Het onderzoek, (laten) vertalen en uitgeven hiervan wordt door de stichting nog steeds voortgezet en dat zonder de inbreng van een eigen visie; in publicaties komen alleen de Strict Baptists aan het woord. De stichting probeert zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis van de Engelse tekst te blijven en heeft meer voorkeur voor letterlijk vertaalwerk boven vrijer vertaalwerk. Het Braambos streeft ernaar elke twee jaar een boek te laten verschijnen.

De uitgaven zijn verkrijgbaar bij de Stichting, maar ook bij de (christelijke) boekhandelaren. Boekhandelaren kunnen de uitgaven bestellen bij: Christelijk Boeken Centrum (CBC) in Houten  info@cbcboek.nl.

Via de website zijn ook preken en levensbeschrijvingen in luistervorm te beluisteren en/of te downloaden, welke alleen bij speciale aanvragen op CD te verkrijgen zijn.