Stichting het Braambos

In het verleden zijn veel preken van J.C. Philpot door verschillende vertalers uit het Engels in het Nederlands overgezet en uitgegeven. Toch werd geconstateerd dat:

  • Nog niet alle in het Engels uitgegeven preken van J.C. Philpot vertaald en uitgegeven zijn.
  • Verschillende passages uit de preken van J.C. Philpot niet, of niet juist overgezet zijn; ook wat betreft de doop der gelovigen.
  • Er geen goed overzicht was van: waar, wanneer en waarin de preken van J.C. Philpot uitgegeven zijn. O.a. zijn daardoor veel preken (138 stuks) dubbel verschenen.
  • Nog niet alle verhandelingen van J.C. Philpot e.a. in het Nederlands vertaald en uitgegeven zijn.
  • Er veel werken van andere Strict Baptists zoals Warburton, Kershaw, Tiptaft en Gadsby nog niet in het Nederlands overgezet en uitgeven zijn.

KLIK HIER VOOR DE FOLDER

Om aandacht te kunnen schenken aan bovenstaande punten werd op 1 mei 1991 Stichting het Braambos opgericht. Vooraf was er al regelmatig contact met wijlen dhr. A. Kik, die veel preken zeer nauwgezet in het Nederlands vertaald heeft. In 1992 kwam een door hem vertaalde 10-delige serie van 100 preken uit: De gangen van Gods Kerk. Deze boeken zijn in 2009 herzien uitgegeven.

Inmiddels zijn de preken van J.C. Philpot zover bekend vertaald, maar van zijn tijdgenoten en geestverwanten bij lange na nog niet. De The Gospels Standards bijvoorbeeld omvatten een schat van teksten. Het onderzoek, laten vertalen en uitgeven of op de website publiceren hiervan wordt door de stichting nog steeds voortgezet en dat zonder de inbreng van een eigen visie; in publicaties komen alleen de Strict Baptists aan het woord. De stichting probeert zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke betekenis van de Engelse tekst te blijven en heeft meer voorkeur voor letterlijk vertaalwerk boven vrijer vertaalwerk.

Het Braambos streeft ernaar elk jaar een of twee boeken te laten verschijnen. De uitgaven zijn verkrijgbaar bij de Stichting, maar ook bij de christelijke boekhandelaren.
Bestelt u bij de stichting, dan worden uw contactgegevens opgeslagen. Dit alleen om u bij een volgende uitgave hierover te kunnen informeren. Hiervoor kunt u zich ook uit laten schrijven per E-mail.

Boekhandelaren kunnen de uitgaven bestellen bij: Christelijk Boeken Centrum (CBC) in Houten  info@cbcboek.nl.

Via de website zijn ook preken en levensbeschrijvingen in luistervorm te beluisteren en/of te downloaden, welke alleen bij speciale aanvragen op CD te verkrijgen zijn.