NIEUW! Prekenbundel JC Philpot

Laatste preken van J.C. Philpot Deel 2

Inhoud

  1. Jesaja 54:11-12 / Gods belofte aan Zijn verdrukte gemeente
  2. Efeze 6:13 / De gehele wapenrusting Gods
  3. Johannes 10:9 / De hemelse schaapskooi
  4. Genesis 49:22-24 / De vruchtbare tak en sterke boog
  5. Lukas 1:78-79 / De opgang uit de hoogte
  6. Jeremía 15:19 / Het kostelijke van het snode uitgetrokken
  7. Jesaja 62:10 / Het werk van Gods dienende knechten (aantekeningen)

Niet eerder vertaald of in NL’s gepubliceerd!