Steun / Contact

Steun de stichting

Ondanks dat er veel kosten gemoeid zijn met het overzetten van Engelse werken in het Nederlands, verricht Het Braambos al haar activiteiten zonder winstoogmerk en wil zij prijzen van uitgaven zo laag mogelijk houden.

Doordat het vertaalwerk erg kostbaar is, is financiële steun voor de stichting noodzakelijk. Om de activiteiten voort te zetten is deze dan ook van harte welkom. Als u het werk van de stichting een warm hart toedraagt, kunt u een gift overmaken op rekening NL04 INGB 0002 9835 71 t.n.v. ‘Stichting het Braambos’.

Contact

Mail naar stichting [ at ] hetbraambos .nl voor vragen of opmerkingen aan de stichting of aanvullingen voor deze website.