Wet en Voorschriften

Strict Baptists hanteren de Voorschriften als regel des levens, d.w.z., gestorven aan de wet – de verdoemende kracht heeft de wet verloren maar de veroordelende kracht is er nog wel -, vrijheid in het Evangelie en leven naar de voorschriften van de Evangeliebrieven. Op deze pagina kunt u downloaden wat bekende Strict Baptists erover schreven of preekten.

  1. W. Gadsby’s over de wet
  2. J.C. Philpot beantwoordt een vraag over de wet
  3. J.C. Philpot’s verhandeling over de wet: De geïnspireerde regel des levens
  4. J.C. Philpot’s verhandeling over de wet: Gestorven aan de wet