Oude mens

Strict Baptists halen in hun preken en verhandelingen actuele thema’s aan. Op deze pagina kunt u lezen over het thema de Oude mens, de mens naar de zondige natuur in het vlees.

INHOUD

1. J.C. Philpot preekt over de Oude mens