Actualiteit

Strict Baptists halen in hun preken en verhandelingen actuele thema’s aan. Op deze pagina leest u wat bekende Strict Baptists erover schreven of preekten. Diverse actualiteiten komen uit het boek: Afscheiding en Raadgevingen waarin J.C. Philpot antwoord geeft op allerlei vragen die ook in deze tijd actueel zijn. Van harte dit boek aanbevolen, verkrijgbaar bij de stichting.


JCP: Hoezeer pijnlijk en beklagenswaardig een situatie ook is,  in Goddelijke zaken mogen we ons niet laten sturen en leiden door natuurlijke gevoelens, maar moet het onfeilbare Woord van God onze gids zijn.


INHOUD

Thema Bijbelherziening

 • J.C. Philpot beantwoordt een vraag over Bijbelvertaling en herziening

Thema Huwelijk, Echtscheiding en Hertrouwen

 • H. Fowler over zijn huwelijk
 • W. Gadsby preekt over het huwelijk
 • G. Mockford over zijn huwelijk
 • J.C. Philpot beantwoordt vragen over Echtscheiding en Hertrouwen

Thema Occultisme

 • J.C. Philpot beantwoordt vragen over Occultisme

Thema Opvoeding en Jeugd

 • W. Gadsby in zijn preken over de jeugd en foetus of kindsterfte
 • T. Godwin over opvoeding
 • R. Moxon over zijn jeugd/opvoeding
 • J.C. Philpot over opvoeding en zondagsschool
 • E. Topp’s opvoeding van kinderen

Thema Schulden en giften

 • H. Fowler over schulden en giften
 • W. Gadsby over goederen en rentmeesterschap
 • J. Kershaw over schulden
 • J. C. Philpot over rentmeesterschap en giften of milddadigheid

Thema Vakantie, vrije tijd, zondag en gedenkdagen

 • W. Gadsby over vakantie en vrije tijd
 • J. C. Philpot over vakantie en vrije tijd en het spelen van een spel
 • J. C. Philpot over ijdele gesprekken
 • J.C. Philpot en Dr. Gill over de zondag en gedenkdagen

Thema Vrouwenstemrecht

 • J.C. Philpot beantwoordt een vraag over het Vrouwenstemrecht

Thema Wereld

 • J.C. Philpot over de wereld