Avondmaal des Heeren

Strict Baptists hanteren het gesloten (Stricte) Avondmaal des Heeren, d.w.z., Avondmaal houden met alleen gemeenteleden die dit geworden waren door het ondergaan van de Doop der gelovigen. Op deze pagina vindt u wat bekende Strict Baptists erover schreven, preekten óf hoe zij zelf dit Avondmaal des Heeren hebben ervaren.


INHOUD

  1. W. Gadsby in zijn preken over het Avondmaal des Heeren
  2. J.C. Philpot’s verhandeling ‘Het gesloten Avondmaal’
  3. J.C. Philpot beantwoordt vragen over het Avondmaal des Heeren
  4. J.C. Philpot in een preek over het Avondmaal des Heeren