Volgende uitgave Stichting het Braambos d.v.

De volgende uitgave van Stichting het Braambos d.v. wordt in november Laatste preken van JC Philpot Deel 4

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 4

  1. Hebreeën 5:7-9 / Een lijdende Zaligmaker en een gehoorzaam volk
  2. Hebreeën 9:13-14 / De reiniging van de consciëntie van dode werken, om de levende God te dienen
  3. Hebreeën 6:18-19 / Een onveranderlijke God en een sterke vertroosting
  4. Hebreeën 11:13-14 / Het geloof en de belijdenis, het leven en de dood van een pelgrim
  5. 1 Korinthe 3:12-13 / Ieders werk door het vuur beproefd
  6. Psalm 107:4-7 / De dwalende in de woestijn

Een aantal preken lijken eerder uitgegeven, maar dat is niet zo omdat ze op een heel andere datum uitgesproken zijn.

Deze preken zijn op het laatst van zijn leven uitgesproken. Hoe verder in de serie, hoe korter bij zijn sterven.