Verschenen, Laatste preken van J.C. Philpot Deel 6 (laatste van de serie)

  1. Johannes 8:31-32 / Waarachtig discipelschap, of de vrijheid van de Waarheid
  2. Ezechiël 21:27 / De onheilige, goddeloze vorst ten val gebracht en de rechtmatige koning aangesteld
  3. Jeremía 15:19 / Een separerende bediening
  4. Hebreeën 4:1 / De rust ingaan
  5. Judas 1:20-21 / Zichzelf bewaren in de liefde Gods
  6. Jeremía 17:7-8 / De zegen van het vertrouwen op de Heere

Romeinen 6:21-23 / De vruchten van zonde en de vruchten van heiligheid