Registeroverzicht

Op deze pagina vindt u vier registeroverzichten. Allereerst een registeroverzicht van alle in de laatste ongeveer 160 jaar uitgegeven preken van J.C. Philpot. Daarbij is er ook een overzicht opgenomen van de meditaties uit twee dagboeken: Door Baca’s vallei en Korenaren uit de volle oogst. Buiten Philpot is er tevens een prekenregister van enkele andere Strict Baptisten inzichtelijk. Verschillende preken zijn door de jaren heen in de maandelijkse afleveringen van de Bibliotheek Overjarig Koren gepubliceerd. Een prekenregister hiervan is ook op deze pagina opgenomen. Hierin vindt u alle afleveringen vanaf het ontstaan in 1923.

Stichting het Braambos heeft de overzichten zeer nauwkeurig opgesteld, maar niet de pretentie volledig en/of foutloos te zijn. Heeft u dan ook nog aanvullingen of verbeteringen, dan stellen wij het op prijs als u deze meldt.

Download hier de printversie van het Prekenregister van J.C. Philpot en overige Strict Baptisten