Categorie archieven: Nieuws

Verschenen: ‘Familie J.C. Philpot – Sprekende nadat zij gestorven zijn’

INHOUD

 1. Mededelingen omtrent het overlijden van J.C. Philpot
 2. Reacties uit het land en New York aan redacteur John Gadsby
 3. De begrafenis
 4. Aandacht voor het overlijden tijdens preekdiensten
 5. Het leven en sterven van Sarah Louisa Philpot-Keal
 6. Het leven en sterven van Deborah Maria Philpot
 7. Het leven en sterven van Sarah Philpot
  Tijdlijn van de familie

The Gospel Standard, het blad van de Engelse Strict Baptists, bestaat al vanaf 1835. Tot op de dag van vandaag bewaart het al die tijd veel kostbare bevindingen en ‘In memoriams’. Zo ook van het gezin Philpot, onder andere van de dochters Sarah en Deborah. J.K. Popham schrijft daarover: ‘Het is bijna vijftig jaar geleden dat ik het voorrecht had wijlen Mrs. Philpot en haar dochters te leren kennen. Ik rouw om het verlies van zulke begenadigde vriendinnen, maar verlang mij te verblijden in hun geluk in hun volle aanschouwing van Hem Die hen heeft liefgehad en verlost, en hun Zijn goede Geest heeft gegeven om hen levend te maken, te veroordelen door de wet, te rechtvaardigen, te wassen en bekwaam te maken om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.’

Philpot schreef in een brief: ‘In mijzelf ben ik een arm, blind, onwetend, hulpeloos, en ongevoelig ellendige, die zelfs geen goede gedachte kan voortbrengen, veel minder een goed woord schrijven of een goede daad verrichten. Ik weet, dat dit alleen geschieden kan doordat Gods kracht op mijn pen rustte. Het is dus genade, dat niet alleen u, maar ook anderen iets goeds en aangenaams genoten hebt onder wat ik schreef. De Heere zij alle eer en prijs!

Na zijn overlijden schreven onder andere Kershaw, Taylor en Warburton jr. eensluidend: ‘De pen die schreef, is neergelegd; het hart dat door het onderwijs van de gezegende Geest dicteerde, heeft zijn werkzaamheden beëindigd; maar de onsterfelijke geest geniet nu de volle aanschouwing bij de drie-enige Jehovah tot Wiens eer hij zo’n welbehagen had. God zegende hem overvloedig in het preken en schrijven, daardoor ‘spreekt hij nog, nadat hij gestorven is’. .. De reuk van zijn naam zal nog vele, vele jaren ervaren worden door vele levende zielen. .. Er is een wolk van getuigen achtergebleven en er is een wolk nu voor de troon die dit kunnen betuigen. Honderden hebben God geloofd omdat Hij hem verwekt heeft, en duizenden die nog niet geboren zijn zullen Hem daarvoor prijzen. .. Hij zal in het hart van zijn rouwende volk voortleven zolang dit geslacht nog in leven is, en hij zal van geslacht op geslacht in gedachtenis blijven.

Ook anno nu in Nederland, door middel van deze uitgave, spreken zij nog nadat zij gestorven zijn.

Verschenen, Laatste preken van J.C. Philpot Deel 6 (laatste van de serie)

 1. Johannes 8:31-32 / Waarachtig discipelschap, of de vrijheid van de Waarheid
 2. Ezechiël 21:27 / De onheilige, goddeloze vorst ten val gebracht en de rechtmatige koning aangesteld
 3. Jeremía 15:19 / Een separerende bediening
 4. Hebreeën 4:1 / De rust ingaan
 5. Judas 1:20-21 / Zichzelf bewaren in de liefde Gods
 6. Jeremía 17:7-8 / De zegen van het vertrouwen op de Heere

Romeinen 6:21-23 / De vruchten van zonde en de vruchten van heiligheid

VERSCHENEN: Laatste preken van J.C.Philpot deel 5

Van J.C. Philpot zijn nog bijna 40 onvertaalde preken ontdekt, waarvan nu een vijfde deel in de serie verschenen is. In dit deel staan preken die kort voor zijn dood zijn uitgesproken.

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 5

Vertaling Ruth Pieterman,   128 pag.,    ISBN 978-90-76450-162
€10,00  +  €3,- verzendkosten

INHOUD

1. Openbaring 2:17 / Het verborgen manna, de witte keursteen en de nieuwe naam
2. 1 Korinthe 6:19-20 / Niet van onszelf, want wij zijn met een prijs gekocht
3. Jeremia 32:14 / Verzegelde en open bewijzen
4. Jesaja 4:2-3 / De Spruit des Heeren schoon en heerlijk voor degenen die ontkomen zijn van Israël
5. Jesaja 4:4-5 / Vuil en bloedschulden weggezuiverd door de geest van oordeel en de geest van uitbranding

Hymn zangavond Vianen dv zaterdag 24-9

Allemaal welkom in de grote kerk ban Vianen om onder begeleiding van het prachtige orgel Engelse Hymns te zingen of luisteren.

DV Zaterdag 24 september 2022 hopen we weer een hymnavond te houden in de grote kerk van Vianen, aanvang half 8.

Ds. P. den Ouden hoopt de hymns toe te lichten en Joost van Belzen weer het orgel te bespelen.

Het volledige programma en enkele tunes zijn te vinden op http://www.engelsehymns.com/

Luisterpreken stichting het braambos

Degene die op de website preken luistert zal het niet ontgaan zijn dat er een andere voorlezer bij gekomen is. We zijn verblijd dat een jongeman mee wil helpen om de preken in te spreken.

WILT U OOK MEEHELPEN om de website te vullen met lees of luisterteksten, of met teksten door te lezen op spelfouten? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen.

Heeft u op of aanmerkingen of een verzoek voor een luisterpreek, laat het ons gerust weten.

Volgende uitgave Stichting het Braambos d.v.

De volgende uitgave van Stichting het Braambos d.v. wordt in november Laatste preken van JC Philpot Deel 4

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 4

 1. Hebreeën 5:7-9 / Een lijdende Zaligmaker en een gehoorzaam volk
 2. Hebreeën 9:13-14 / De reiniging van de consciëntie van dode werken, om de levende God te dienen
 3. Hebreeën 6:18-19 / Een onveranderlijke God en een sterke vertroosting
 4. Hebreeën 11:13-14 / Het geloof en de belijdenis, het leven en de dood van een pelgrim
 5. 1 Korinthe 3:12-13 / Ieders werk door het vuur beproefd
 6. Psalm 107:4-7 / De dwalende in de woestijn

Een aantal preken lijken eerder uitgegeven, maar dat is niet zo omdat ze op een heel andere datum uitgesproken zijn.

Deze preken zijn op het laatst van zijn leven uitgesproken. Hoe verder in de serie, hoe korter bij zijn sterven.

JUBILEUM 30 jaar Stichting het Braambos!

In 1991, 30 jaar geleden werd Stichting het Braambos opgericht. Dankbaar zijn we dat we dit jubileum mogen beleven en we zien uit naar voortzetting.

We willen het feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zijn voor klanten de prijzen verlaagd en wel in makkelijke ronde bedragen.

We hopen dat dit mee mag werken aan de verspreiding, en dat het tevens aanlokt om de uitgaven als geschenk cadeau te doen!

De stichting heeft al die jaren de prijzen van uitgaven stabiel en betrouwbaar gehouden, evenals de voorraad op peil. Enkele herdrukken zijn uit dat oogpunt al verzorgd.

NIEUW! Derde prekenbundel JC Philpot!

Verschenen: Laatste preken van JC Philpot Deel 3

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 3

 1. Markus 9:49-50 / De gezouten offerande
 2. 2 Korinthe 4:6-7 / Een hemelse schat in aarden vaten
 3. 2 Korinthe 4:8-10 / De tegenstelling bij een christen, of, het omdragen van de dood en het leven van de Heere Jezus
 4. Hoséa 6:3 / Vervolgen om de Heere te kennen (aantekeningen)
 5. 1 Johannes 4:1 / De geesten beproeven
 6. 1 Timótheüs 2:5 / Eén God en één Middelaar (aantekeningen)

Een volgende uitgave wordt dv in het najaar: Laatste preken van JC Philpot Deel 4 (totaal waarschijnlijk 7 of 8 delen)

Meld u aan om een melding te krijgen bij nieuwe uitgaven.

Volgende uitgave Stichting het Braambos d.v.

De volgende uitgave van Stichting het Braambos d.v. wordt in het voorjaar Laatste preken van JC Philpot Deel 3

INHOUD

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 3

 1. Markus 9:49-50 / De gezouten offerande
 2. 2 Korinthe 4:6-7 / Een hemelse schat in aarden vaten
 3. 2 Korinthe 4:8-10 / De tegenstelling bij een christen, of, het omdragen van de dood en het leven van de Heere Jezus
 4. Hoséa 6:3 / Vervolgen om de Heere te kennen (aantekeningen)
 5. 1 Johannes 4:1 / De geesten beproeven
 6. 1 Timótheüs 2:5 / Eén God en één Middelaar (aantekeningen)

Meld u aan om een melding te krijgen bij nieuwe uitgaven.

NIEUW! Prekenbundel JC Philpot

Laatste preken van J.C. Philpot Deel 2

Inhoud

 1. Jesaja 54:11-12 / Gods belofte aan Zijn verdrukte gemeente
 2. Efeze 6:13 / De gehele wapenrusting Gods
 3. Johannes 10:9 / De hemelse schaapskooi
 4. Genesis 49:22-24 / De vruchtbare tak en sterke boog
 5. Lukas 1:78-79 / De opgang uit de hoogte
 6. Jeremía 15:19 / Het kostelijke van het snode uitgetrokken
 7. Jesaja 62:10 / Het werk van Gods dienende knechten (aantekeningen)

Niet eerder vertaald of in NL’s gepubliceerd!