Verschenen William Gadsby 3

William Gadsby – De geestelijke metgezel van Kershaw, Deel 3

  1. Matthéüs 5:32 / De aard en het doel van de huwelijksvereniging… 3
  2. Jesaja 33:20 / Sion, de stad van onze plechtigheden……………………… 31
  3. Psalm 86:15 / De lankmoedigheid des Heeren………………………………. 89
  4. Lukas 18:13 / Het gebed van de tollenaar…………………………………….. 113
  5. 2 Timótheüs 4:1-3 Ordeningspreek James Jacks…………………………. 130

Oorspronkelijke titels, Sermons by William Gadsby, Gospel Standard Trust Publications 1884 en 1991, The works of the late William Gadsby Volume 1 en 2, John Gadsby 1851, Diverse Gospel Standards

Vertaling, R. Pieterman, RuthInterpres

ISBN 978-90-76450-12-4