Gadsby aan het woord

U kunt uw gemoed vleien met uw eigen fatsoenlijkheid en uw eigen kracht, maar onze God ‘geeft den moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft’ (Jes. 40:29). Bovendien staat er geschreven: ‘De lammen zullen den roof roven’ (Jes. 33:23).