Kershaw aan het woord

Er is een groter blijk van Jehovah’s kracht in de wedergeboorte van één ziel dan in al de werken der schepping en der voorzienigheid toen er niemand was om hem te weerstaan.