Nagelaten Brokken serie (8)

 35,00

De serie omvat acht delen met totaal 932pag. niet eerder gepubliceerde lezenswaardige teksten van Strict Baptists zoals Philpot, Kershaw, Gadsby en hun geestverwanten.
Laat ze niet missen op uw boekenplank of schenk ze kado!

Pakketnr. 2227110015.

€ 35,-

Beschrijving

Pakketnummer Nagelaten Brokken 8 delen: 2227110015

Nagelaten Brokken deel 1

– Een preek van J.C. Philpot over Joh. 15:4,5

– Een preek van J. Mackenzie over Kol. 2:12a

ISBN-nummer 90-76450-01-3; 64 pagina’s; € 6,00

Nagelaten Brokken deel 2

– Een preek van J.C. Philpot over 1 Thess. 1:9,10

– Een autobiografie van R. Link (1814-1898)

– Een kort verslag van E. Feazy over zijn doop

ISBN-nummer 90-76450-02-1; 84 pagina’s; € 6,00

Nagelaten Brokken deel 3

– Een preek van J.C. Philpot over Jes. 27:13 (uitgesproken in 1866)

– Een levensbeschrijving en een preek van W. Kiffin (1616-1701, een grondlegger van de Strict Baptists): ‘Waarheid is zeldzamer dan leugen’, samengesteld door B.A. Ramsbottom

ISBN-nummer 90-76450-03-X; 134 pagina’s; € 6,00

Nagelaten Brokken deel 4

– Een preek van J.C. Philpot over Openb. 12:10, 11

– Een verhandeling van J.C. Philpot over de doop en het avondmaal

– Een preek van J. Kershaw over Hand. 10:47, 48a

– Twee brieven van J. Mackenzie en twee brieven van Th. Godwin

ISBN-nummer 90-806342-8-X; 116 pagina’s; € 6,00

Nagelaten Brokken deel 5

– Een preek van J.C. Philpot over 1 Kor. 2:12

– Het dagboek van J. Mackenzie door hemzelf beschreven (1841-1849)

– Een kort verslag over S.L. Philpot-Keal (vrouw JCP) door haar dochters beschreven

ISBN-nummer 90-77502-29-7; 144 pagina’s; € 6,00

Nagelaten Brokken deel 6

– Een preek van J.C. Philpot over Spr. 13:23 (uitgesproken in 1846)

– Een profetische verhandeling van J.C. Philpot over de eindtijd, getiteld: ‘De tekenen der tijden’

– Twee preken van W. Gadsby over Ps. 35:28 en Rom. 6:7

ISBN-nummer 978-9077-50269-3; 152 pagina’s; € 6,00

Nagelaten Brokken deel 7

– Vier preken van W. Gadsby over Ps. 126:3; 2 Kor. 13:13; Ps. 136:23; Kol. 4:2,3

ISBN-nummer 978-90-8983-044-9; 94 pagina’s; € 6,00

Nagelaten Brokken deel 8

– Een verhandeling in briefvorm van J.C. Philpot, getiteld: ‘Gestorven aan de wet’

– Vijf preken van J.C. Philpot : Filip.3:15,16; Jes.45:24,25; Gal.3:26,27; Jes.28:5,6; Ef.1:19 (samenv.)

ISBN-nummer 978-90-76450-04-9 pagina’s; € 6,00

Gehele serie, 8 delen 35,-

Extra informatie

Gewicht 1,894 kg
Afmetingen 21 × 15 × 7 cm