Nagelaten Brokken 4

 6,00

Deel 4 bevat twee preken, als ook een verhandeling en vier brieven – ISBN 90-806342-8-X.

Beschrijving

  • Een preek van J.C. Philpot over Openbaring 12:10-11: De verklager der broederen nedergeworpen en overwonnen
  • Een verhandeling van J.C. Philpot – Het gesloten avondmaal & Waren Christus’ discipelen gedoopt?
  • Een preek van J. Kershaw over Handelingen 10:47-48a: Gehoorzaam aan het grote bevel
  • Twee brieven van J. M’kenzie en twee brieven van T. Godwin – De liefde Gods in het hart uitgestort & Ten tijde des avonds zal het licht zijn & Een wonder op aarde & Een nieuwjaarsbrief
  • 116 pagina’s
  • ISBN 90-806342-8-X
  • Alle werken zijn nog nooit eerder in het Nederlands verschenen.

Extra informatie

Gewicht 0,234 kg
Afmetingen 21 × 15 × 0,80 cm