Preken van John Kershaw Deel 1

 15,00

16 preken van John Kershaw, Deel 1
inclusief de begrafenispreek en de herdenkingsdienst over William Gadsby
Vertaald door Ruth Pieterman – ISBN 978-90-76450-06-3
Een mooi en dik boek met 304 pagina’s €15,00

Beschrijving

John Kershaw (1792-1870) was een goede vriend van William Gadsby en heeft hem ook begraven. Samen met John Warburton worden ze wel ‘de drie wevers’ genoemd. Gadsby stond in de naburige gemeente Manchester en als hij in Rochdale voorging, kwam Kershaw onder zijn gehoor. Op 16-jarige leeftijd werd Kershaw door hem gedoopt. John Warburton kwam uit de gemeente van Gadsby en nam het beroep naar Rochdale aan. Warburton kreeg te zien dat de Heere Kershaw tot het predikambt wilde afzonderen en liet hem in januari 1814 voor de eerste keer in de gemeente voorgaan. Warburton zegt ervan: Het was niet alleen maar in woorden die de menselijke wijsheid leert, maar ook in kracht, en in de Heilige Geest, en in veel verzekerdheid. Warburton nam in 1815 een beroep aan naar Trowbridge en Kershaw verbond zich in 1817 aan de gemeente van Rochdale als hun predikant.
Kershaw had ook een nauwe zielsband met Joseph Charles Philpot, een jongere prediker in het midden van het land. Van Philpot is in Deel 2 een uitgebreide recensie opgenomen, die handelt over een eveneens in dit boek opgenomen preek van Kershaw over Handelingen 17:11.

In een van zijn preken zegt Kershaw: Mijn vrienden, ik heb Bijbelwoorden lief; ze hebben een grote grip op mijn hart, want er zijn geen woorden die zo goed bij mij passen en zo geschikt voor mij zijn als de woorden die in dit gezegende Boek te vinden zijn. In zijn preken geeft hij er op zielsbevindelijke wijze blijk van zijn eigen bevindingen te kunnen toetsen aan Gods Woord en ze op eenvoudige wijze te verklaren. Mijn ziel leeft van de waarheden die ik predik, en God verhoede dat ik iets anders tot u zou zeggen dan waarvan ik de zegenrijkheid in mijn eigen ziel ervaren heb.

Mijn gelukkigste momenten heb ik in het opheffen van Jezus op de stang van het eeuwig Evangelie; in het verhogen, verheffen en hoog oprichten van Hem als de Alles in alles in de zaligheid van Zijn volk. Ik kan tot Zijn lof en eer zeggen dat hoe langer ik Hem dien, des te meer ik Hem liefheb en begeer de kosten te doen en ten koste gegeven te worden in Zijn dienst.

Kershaw heeft bijna 60 jaar het Woord mogen bedienen. Toch zijn er maar weinig preken bewaard gebleven. Van die er zijn, zoals de begrafenis- en rouwpreek bij het overlijden van Gadsby, zijn de meeste nooit eerder in het Nederlands vertaald. In deze twee uitgaven treft u alle preken voor het eerst bij elkaar verzameld aan.

INHOUD  – Preken van John Kershaw Deel 1

 1. 2 Petrus 3:9 – De getrouwheid en lankmoedigheid van God… 4
 2. Handelingen 5:31 – De Vredevorst………………………………… 78
 3. Job 25:4 – De rechtvaardigmaking (1)……………………………. 90
 4. Handelingen 13:39 – De rechtvaardigmaking (2)……………… 97
 5. 1 Samuël 22:2 – De spelonk van Adullam……………………… 111
 6. Hebreeën 13:5b-6 – God, de Helper van Zijn volk…………. 119
 7. Spreuken 10:24 – De begeerte van de rechtvaardige gegeven 140
 8. Psalm 50:15 –Een belofte voor de dag der benauwdheid … 160
 9. Psalm 40:18 – De arme en nooddruftige……………………….. 173
 10. Johannes 10:28 – Kenmerken van Christus’ schapen……… 194
 11. De toespraak bij de begrafenis van William Gadsby……….. 199
 12. Efeze 3:8a – De herdenkingsdienst over William Gadsby… 212
 13. Jesaja 29:19 – De enige ware grond van blijdschap………… 238
 14. Psalm 46:5a – De rivier Gods……………………………………… 257
 15. Efeze 2:8-9 – Zaligheid door genade……………………………. 276
 16. 1 Petrus 3:12 – De rechtvaardigen en hun gebeden…………. 282

Extra informatie

Gewicht 0,814 kg
Afmetingen 22,50 × 15 × 3,20 cm