Familie J.C. Philpot

 10,00

Mooie levensschetsen, autobiografieën en In Memoriams over de vrouw en twee dochters van J.C. Philpot, evenals een verslag van de begrafenis van Philpot.

Harde kaft, 128 pag.
ISBN nummer 978-90-76450-186

Beschrijving

  1. Mededelingen omtrent het overlijden van J.C. Philpot
  2. Reacties uit het land en New York aan redacteur John Gadsby
  3. De begrafenis
  4. Aandacht voor het overlijden tijdens preekdiensten
  5. Het leven en sterven van Sarah Louisa Philpot-Keal
  6. Het leven en sterven van Deborah Maria Philpot
  7. Het leven en sterven van Sarah Philpot
    Tijdlijn van de familie

The Gospel Standard, het blad van de Engelse Strict Baptists, bestaat al vanaf 1835. Tot op de dag van vandaag bewaart het al die tijd veel kostbare bevindingen en ‘In memoriams’. Zo ook van het gezin Philpot, onder andere van de dochters Sarah en Deborah. J.K. Popham schrijft daarover: ‘Het is bijna vijftig jaar geleden dat ik het voorrecht had wijlen Mrs. Philpot en haar dochters te leren kennen. Ik rouw om het verlies van zulke begenadigde vriendinnen, maar verlang mij te verblijden in hun geluk in hun volle aanschouwing van Hem Die hen heeft liefgehad en verlost, en hun Zijn goede Geest heeft gegeven om hen levend te maken, te veroordelen door de wet, te rechtvaardigen, te wassen en bekwaam te maken om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht.’

Philpot schreef in een brief: ‘In mijzelf ben ik een arm, blind, onwetend, hulpeloos, en ongevoelig ellendige, die zelfs geen goede gedachte kan voortbrengen, veel minder een goed woord schrijven of een goede daad verrichten. Ik weet, dat dit alleen geschieden kan doordat Gods kracht op mijn pen rustte. Het is dus genade, dat niet alleen u, maar ook anderen iets goeds en aangenaams genoten hebt onder wat ik schreef. De Heere zij alle eer en prijs!

Na zijn overlijden schreven onder andere Kershaw, Taylor en Warburton jr. eensluidend: ‘De pen die schreef, is neergelegd; het hart dat door het onderwijs van de gezegende Geest dicteerde, heeft zijn werkzaamheden beëindigd; maar de onsterfelijke geest geniet nu de volle aanschouwing bij de drie-enige Jehovah tot Wiens eer hij zo’n welbehagen had. God zegende hem overvloedig in het preken en schrijven, daardoor ‘spreekt hij nog, nadat hij gestorven is’. .. De reuk van zijn naam zal nog vele, vele jaren ervaren worden door vele levende zielen. .. Er is een wolk van getuigen achtergebleven en er is een wolk nu voor de troon die dit kunnen betuigen. Honderden hebben God geloofd omdat Hij hem verwekt heeft, en duizenden die nog niet geboren zijn zullen Hem daarvoor prijzen. .. Hij zal in het hart van zijn rouwende volk voortleven zolang dit geslacht nog in leven is, en hij zal van geslacht op geslacht in gedachtenis blijven.

Ook anno nu in Nederland, door middel van deze uitgave, spreken zij nog nadat zij gestorven zijn.

Extra informatie

Gewicht 0,280 kg
Afmetingen 22,5 × 15 × 1,5 cm