Afscheiding en Raadgevingen

 19,50

Philpot’s afscheiding van de Kerk van Engeland, samen met 105 actuele antwoorden op maatschappelijke en kerkelijke vragen behandeld in de Gospel Standard. 352 pag. €19,50 en gratis een deel van NB (alleen bij de stichting) – ISBN 978-90-76450-00-1.

Categorie:

Beschrijving

Afscheiding en Raadgevingen

Afscheiding van de Kerk van Engeland & Beantwoording van vragen in The Gospel Standard

Een brief aan de provoost van het Worcester College, Oxford, is de eerste publicatie van Joseph Charles Philpot. Het betreft een brief die hij in 1835 schreef om zijn Fellowship van de Kerk van Engeland op te zeggen. Daaropvolgend publiceerde hij Afscheiding van de Kerk van Engeland verdedigd. Beide zijn opnieuw vertaald en verschijnen nu onder de titel Afscheiding. De redactie van The Gospel Standard beoordeelde de eerste publicatie als volgt: ‘Wij beschouwen het als een meesterstuk, waarvan iedere letter in goud gedrukt behoorde te worden en neergelegd op de ta­fel van elk consciëntieus mens in dit koninkrijk.’

The Gospel Standard is vanaf 1835 het maandblad van de Strict Baptists in Engeland. Van 1849 tot 1869 was Philpot hoofdredacteur en beantwoordde in dit blad vragen van lezers. Een groot deel (honderdvijf in totaal) van deze vragen en antwoorden is in het Engels gebundeld en gepubliceerd in Answers to inquiries. Deze uitgave verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands onder de titel Raadgevingen.

Lezers uit het hele land kwamen met levensvragen omtrent kerkelijke en geestelijke aangelegenheden. Vragen over bijvoorbeeld een Bijbeltekst, het gebed, het Avondmaal, de Doop, de herziening van de Bijbel en opwekkingsdiensten. Of over spel, emigreren, het huwelijk en andere zaken.

In de beantwoording geeft Philpot blijk van zijn diepe geestelijke inzicht, zijn grote kennis van de Bijbel en de grondtalen, alsook van zijn brede maatschappelijke en kerkelijke ervaring. Van God geleerd, onderwijst hij de lezers voorzichtig, maar zeker ook zeer treffend.

Philpot zei over de teksten die hij in The Gospel Standard publiceerde: Wij schrijven ook voor hen die na ons komen. Bijgevolg hebben de jaargangen uit die tijd na 150 jaar nog niets van hun frisheid en actualiteit verloren.

Extra informatie

Gewicht 0.942 kg
Afmetingen 22.5 × 15 × 3.20 cm