Aanbieding!

Afscheiding en Raadgevingen

Oorspronkelijke prijs was: € 15,00.Huidige prijs is: € 9,95.

Philpot’s afscheiding van de Kerk van Engeland, samen met 105 actuele antwoorden op maatschappelijke en kerkelijke vragen behandeld in de Gospel Standard. 352 pag. €15,00

Het boek geeft een inkijkje in het kerkelijk leven, de gang van zaken, van toen. En de vragen die gesteld worden zijn ook nu nog uiterst actueel. Philpot spreek met Bijbelse macht..

ISBN 978-90-76450-00-1.

Beschrijving

Een brief aan de provoost van het Worcester College, Oxford, is de eerste publicatie van Joseph Charles Philpot. Het betreft een brief die hij in 1835 schreef om zijn Fellowship van de Kerk van Engeland op te zeggen. Daaropvolgend publiceerde hij Afscheiding van de Kerk van Engeland verdedigd. Beide zijn opnieuw vertaald en verschijnen nu onder de titel Afscheiding. De redactie van The Gospel Standard beoordeelde de eerste publicatie als volgt: ‘Wij beschouwen het als een meesterstuk, waarvan iedere letter in goud gedrukt behoorde te worden en neergelegd op de ta­fel van elk consciëntieus mens in dit koninkrijk.’

The Gospel Standard is vanaf 1835 het maandblad van de Strict Baptists in Engeland. Van 1849 tot 1869 was Philpot hoofdredacteur en beantwoordde in dit blad vragen van lezers. Een groot deel (honderdvijf in totaal) van deze vragen en antwoorden is in het Engels gebundeld en gepubliceerd in Answers to inquiries. Deze uitgave verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands onder de titel Raadgevingen.

Lezers uit het hele land kwamen met levensvragen omtrent kerkelijke en geestelijke aangelegenheden. Vragen over bijvoorbeeld een Bijbeltekst, het gebed, het Avondmaal, de Doop, de herziening van de Bijbel en opwekkingsdiensten. Of over spel, emigreren, het huwelijk en andere zaken.

In de beantwoording geeft Philpot blijk van zijn diepe geestelijke inzicht, zijn grote kennis van de Bijbel en de grondtalen, alsook van zijn brede maatschappelijke en kerkelijke ervaring. Van God geleerd, onderwijst hij de lezers voorzichtig, maar zeker ook zeer treffend.

Philpot zei over de teksten die hij in The Gospel Standard publiceerde: Wij schrijven ook voor hen die na ons komen. Bijgevolg hebben de jaargangen uit die tijd na 150 jaar nog niets van hun frisheid en actualiteit verloren.

Afscheiding van de kerk van Engeland

Voorwoord bij de eerste uitgave

Voorwoord bij de zesde uitgave

Een brief aan de provoost van het Worchester College, Oxford

Redactionele recensie – The Gospel Standard, november 1835

Afscheiding van de Kerk van Engeland verdedigd

Voorwoord bij de tweede uitgave

Afscheiding van de Kerk van Engeland verdedigd

Redactionele recensie – The Gospel Standard, juli 1836

Redactionele recensie – The Gospel Standard, maart 1838

Raadgevingen

Antwoorden op vragen, behandeld in The Gospel Standard

 1. Diensten van wesleyanen aanbevelen
 2. Werken na de gebedssamenkomst
 3. Het brood breken
 4. Schorsing bij onthouding van het Avondmaal
 5. De zonde van Gods volk en straf
 6. Het tijdstip van het Avondmaa
 7. Hertrouwen
 8. Emigreren
 9. Tafeldansen, mesmerisme en elektrobiologie
 10. Afgaan op losse geruchten
 11. Het lidmaatschap opzeggen
 12. Godsdienstig en het bezit van genade
 13. Een afgewezen doopkandidaat
 14. De positie van de voorzitter
 15. De ziel en onsterfelijkheid
 16. De prediking van Petrus
 17. General- en Particular Baptists samen Avondmaal
 18. De gemeentezang
 19. Zondagschoolmeesters
 20. Samen Avondmaal bij onmin
 21. De bediening van het Avondmaal
 22. Bezwaren tegen een doopkandidaat
 23. Het toelaten van kandidaten
 24. Echtscheiding
 25. De roeping van een predikant
 26. Nathánaël of Jezus
 27. Astrologie
 28. Volgelingen van Baxter op de preekstoel
 29. Een verzoend God
 30. De Doop als schaduw en de Evangelienodigingen
 31. Waarnemende predikanten
 32. Biljartspel
 33. De verkiezing van diakenen (1)
 34. De verkiezing van diakenen (2)
 35. Het stemrecht in de gemeente
 36. Wegblijven uit de openbare eredienst
 37. Het gezinsgebed
 38. Herdopen
 39. Het Koninkrijk der genade
 40. De enigheid des Geestes
 41. Gebedsverhoring
 42. De engel Gods
 43. Zwakheid van een broeder
 44. Het blijven in een beroep en een macht op het hoofd
 45. Laat hen tot hiertoe geworden
 46. Door water en bloed
 47. Verzadiging bij de afkerige van hart en de goede man
 48. Het gebruik van geluidsversterkers
 49. Cursieve woorden in de Bijbel en Bijbelherziening
 50. De vrouw van een diaken
 51. Beschuldigingen tegen een lid
 52. Verkoop van geschriften in de kapel
 53. Izak als type van Christus
 54. De doodstraf
 55. Stemmen op een predikant
 56. Die eerst op Christus vertrouwd hebben
 57. Oordeelt niet en beproeft de geesten
 58. Het stemrecht van de vrouw (1)
 59. Judas en het Avondmaal
 60. Lidmaatschap buiten de Doop om
 61. Preken voor uitverkorenen én zondaren
 62. Naar het beeld van de satan geboren
 63. Het leven schenken en de dood brengen
 64. Christenen in het leger
 65. Die de minste is in het Koninkrijk der hemelen
 66. De Behouder van alle mensen
 67. Paulus als de voornaamste der zondaren
 68. Christus en de verderving
 69. Het opdragen van kinderen
 70. Avondmaal in besloten kring
 71. Een onregelmatige avondmaalbediening
 72. Een goed getuigenis en de belofte niet verkregen
 73. Het beginsel der leer
 74. IJdele gesprekken
 75. Gelovigen en zonde
 76. Zullen uw kinderen u trouwen en vreesachtigen
 77. Christus met Zijn bloed in de hemel
 78. De opwekking van 1860
 79. Thuislezen
 80. Zelfmoord
 81. Andere predikanten op de preekstoel
 82. De menselijke natuur van Jezus Christus en zonde
 83. Paulus roeping
 84. Gadsby en persoonlijke prediking
 85. Leningen aangaan en verstrekken
 86. De dorre beenderen
 87. Openbaar gebed in de gemeente
 88. Het stemrecht van de vrouw (2)
 89. Aanwezigheid broer bij doopbelijdenis0
 90. De vrouw van Kaïn
 91. De Heilige Geest en het werken van wantrouwen
 92. Schorsing van lidmaatschap
 93. De verharding van Farao’s hart
 94. Schorsing van een diaken en het Avondmaal
 95. De gelijkenis van de zaaier
 96. Elders deelnemen aan het Avondmaal
 97. De vertaalwijze van de erkende Bijbelvertaling
 98. De oudste broer van de verloren zoon
 99. De leer van de vrije wil
 100. De discussie over Rachabs leugen
 101. Fondsen voor armen
 102. Het gebroken brood en het lichaam des Heeren
 103. Onveranderd opgaan
 104. Voor allen de dood gesmaakt
 105. Voor de tweede keer onder de wet

Extra informatie

Gewicht 0,942 kg
Afmetingen 22,5 × 15 × 3,20 cm