William Tiptaft

 15,00

De geestelijke metgezel van Philpot. 17 preken en diverse brieven van Tiptaft zelf. Herinneringen, een levensverhaal, in memoriam en een recensie door Philpot en een vriend. 360 pag. – ISBN 978-90-76450-05-6;.

Beschrijving

William Tiptaft (1803-1864) was de nauwe vriend van J.C. Philpot. Hij werd bevestigd tot predikant in de Kerk van Engeland, maar toen hij werd levend gemaakt tot een geestelijk leven en overtuigd werd van de leerstellingen der genade, scheidde hij zich in 1831 van de staatskerk af. Hij bouwde op eigen kosten de Abbey Chapel in Abingdon, en zijn bediening werd hier en elders rijk gezegend.

Een vriend van Tiptaft tekent Tiptaft als volgt: Zonder het schepsel te willen verheffen of een ander goed man klein te achten, kan gerust gezegd worden dat er maar weinig Tiptafts zijn; zo nederig, zo oprecht, zo ernstig, zo zelfverloochenend, zo getrouw, zo godzalig; hij was godvrezende boven velen. Zijn leven was hoogst consequent, zijn einde hoogst gezegend. Philpot zegt van hem: Waar hij ook heenging, zijn persoonlijke vriendelijkheid, zijn vrij zijn van alle hoogmoed en uiterlijk vertoon, zijn vrijgevigheid en sympathie jegens de armen, zijn rake, kernachtige uitspraken en erkende godzaligheid van zijn leven gaven een gewicht aan zijn getuigenis, zoals weinig predikanten gehad hebben. Van de preek n.a.v. 1 Korinthe 15 zegt Philpot dat hij geen schitterende volzinnen of dichterlijke taal bevat, maar dat hij wel duurzaam, gewichtig, zeer onderscheidend en hartdoorzoekend is.

Tiptaft zelf zegt, met het oog op zijn bediening, dat hij zo onwaardig was, zo ongeschikt, zo onwetend, om te staan tussen de eeuwig levende God en nimmer stervende zielen. Zijn laatste woorden waren: Wat een barmhartigheid, mijn laatste momenten zijn mijn beste momenten geweest. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Prijs God, prijs God. Genade zal al de lof ontvangen.

In het Nederlands was tot nu toe alleen zijn kerstrede over Matthéüs 1:21 bekend. In tegenstelling tot zijn vriend Philpot zijn er van Tiptaft maar weinig preken overgebleven, en die er nog zijn, zijn nooit eerder in het Nederlands vertaald. In deze uitgave treft u deze preken dan ook voor het eerst in één band aan, tezamen met een aantal niet eerder vertaalde brieven en artikelen.

INHOUD –   Preken van William Tiptaft

 1. Psalm 5:13 – De rechtvaardige gekroond met goedgunstigheid   pag. 4
 2. Psalm 22:4 – Een heilig God en Zijn volk Israël – pag. 25
 3. Psalm 30:6 – Een tijd voor geween en een tijd voor gejuich – pag. 46
 4. Psalm 34:3-5 – Zoeken en vinden – pag. 64
 5. Psalm 107:19-21 – De roep van de ziel in benauwdheid – pag. 74
 6. Jesaja 26:2 – Goddelijke leiding – pag. 97
 7. Jesaja 61:3 – Treurigen Sions vertroost – pag. 117
 8. Matthéüs 1:21 – Zijn volk – pag. 139
 9. 1 Korinthe 15:10 – Zaligheid door genade – pag. 156
 10. 1 Korinthe 6:11 – Afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd – pag. 176
 11. 2 Korinthe 1:4-5 – Vertroosting in verdrukking – pag. 191
 12. Galaten 1:7 – Levende godsdienst – pag. 194
 13. Efeze 2:13 – Nabij geworden door het bloed van Zijn kruis – pag. 198
 14. Efeze 6:13 – De gehele wapenrusting Gods – pag. 215
 15. Kolossenzen 1:13-14 – Bevrijding uit de macht der duisternis pag. 238
 16. 1 Johannes 4:7 – De liefde Gods – pag. 249
 17. Handelingen 20:25-27 – Aanhangsel, een afscheidspreek – pag. 261

Geschriften van William Tiptaft

Tijdlijn van William Tiptaft – pag. 278

Afscheiding van de Kerk van Engeland – pag. 279

Voorwoord bij de zevende uitgave – pag. 279

Brief aan de bisschop van Salisbury – pag. 287

Brieven van William Tiptaft – pag. 295

Geschriften over William Tiptaft

Het leven van William Tiptaft – Gospel Standard Trust Publ. pag. 316

In memoriam William Tiptaft van Abingdon – J.C. Philpot – pag. 331

Herinneringen aan William Tiptaft – een vriend – pag. 346

Preekrecensie 1 Korinthe 15:10 – J.C. Philpot – pag. 354

Extra informatie

Gewicht 0,946 kg
Afmetingen 22,50 × 15 × 3,20 cm