Thema’s

Een aantal thema’s die terugkerend naar voren komen in de prediking van Engelse Strict Baptists vormen de inhoud van deze pagina’s. Met name valt te denken aan de Doop der gelovigen en het Avondmaal des Heeren, de twee grote ordinanties.

Heeft u aanvullingen voor deze pagina’s, dan zijn ze welkom!