William Tiptaft aan het woord

De Schrift vloeit over van troostwoorden voor de vervolgden, want een christen zonder vervolging is een even grote tegenstrijdigheid als een vuur zonder hitte.