warburton aan het woord

Ik begrijp de godsdienst van sommige mensen niet, die nimmer de genieting van Gods heil missen. Die nooit twijfelen of vrezen. Die nimmer behoefte hebben aan een nieuwe toepassing van Gods genade aan het hart. Ik zeg, dat ik dat niet begrijp en ik wil het ook niet begrijpen. ……. Mijn vrienden, deze zielsoefeningen geven mij te zien en te gevoelen, dat ik enige godsdienst heb.