Tiptaft persoonlijk

Ik ben ertoe gebracht de Heere te prijzen en te loven voor al Zijn goedertierenheid, wanneer zulke smarten en benauwdheden over mij kwamen die zuchten en kreunen uit mijn hart tot Hem deden opstijgen. Niettemin werd ik daarna in staat gesteld om Hem te loven dat ik zo geleid ben; dat deze dingen, hoewel ze pijnlijk waren voor vlees en bloed, toch echt wezenlijk ten goede zijn geweest.