Tiptaft aan het woord

Zij wier genegenheden gevestigd zijn op Christus, hebben een bijzondere godsdienst. Velen kunnen erover praten, maar slechts zo weinig mensen kunnen vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft.