Thomas Godwin persoonlijk

De waarheid en mijn geweten geboden mij het tweesnijdend scherp zwaard op te nemen en zondag aan zondag te hanteren, tot het vuur zeer heet werd.