Philpot persoonlijk

Het verwondert mij telkens weer dat er nog mensen zijn die mijn tegenwoordigheid op prijs stellen. Want ik ben mijzelf menigmaal tot een last, mijzelf één klomp vuilheid en verdorvenheid bevindende.