Philpot aan het woord

Evenals een seraf voor de troon Zijn Naam verheerlijkt, mag een arm zondaar op aarde God evenzeer verheerlijken, en eensdeels meer dan de luisterrijkste engel in het hof van eeuwige gelukzaligheid.