Philpot aan het woord

Ik ben ervan overtuigd dat een beetje goed uitgegeven geld beter is dan heel veel goed opgespaard geld. Maar we moeten opgroeien tegen een stroom van zelfzucht in ons eigen hart, en heen klauteren over hopen met voorbeelden en stelregels van ongelovigen, als we het pad van de vrijgevigheid begaan, dat in het licht van Gods Woord als zodanig beschouwd mag worden.