Nieuwe uitgave

DV voorjaar 2019 wordt een nieuwe uitgave van William Gadsby verwacht, Deel 2. 120 pag. De voorbereidingen voor Deel 3 zullen opgestart worden.

INHOUD

William Gadsby – De geestelijke metgezel van Kershaw, Deel 2

  1. Kolossenzen 3:17 / Alles doen in de Naam van de Heere Jezus, pag.4
  2. Hebreeën 10:36 / Het doen van de wil Gods, en de noodzaak van lijdzaamheid, pag.22
  3. 1 Korinthe 1:2 / Heiligmaking in Christus, pag.59
  4. 1 Johannes 5:7 / Een aanspraak tot de wedergeboren gemeente van Christus – Nieuwjaarspreek, pag.68
  5. Tijdlijn van William Gadsby, pag. 114