Nieuwe activiteit / uitgave

Het is de bedoeling om als eerst volgende activiteit DV alle nog niet eerder uitgegeven preken, brieven en teksten van William Gadsby te vertalen en uit te geven.