Nieuw magazine METGEZEL

www.gospelstandardvrienden.nl geeft een nieuw tweemaandelijks magazine uit:

METGEZEL – Blad van en voor vrienden van The Gospel Standard

Aan te vragen via genoemde website.

http://www.gospelstandardvrienden.nl/metgezel.html

Het eerste nummer, januari 2017, bevat de volgende artikelen:

 • Introductie – Een kort inleidend artikel van de redactie bij het verschijnen van het eerste nummer van Metgezel.
 • Wie kan bestaan? – Een ernstige preek van ds. B.A. Ramsbottom over Openbaring 6:17: Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
 • Het lied der liederen of het Hooglied van Salomo (1) – De eerste meditatie van pastor J.R. Rutt, medewerker van ons blad, over het Bijbelboek Hooglied.
 • Een brief van James Bourne – Een brief uit 1842 geschreven door ds. James Bourne (1773-1854).
 • Getuchtigd, maar niet vernield – Een brief van ds. Charles Hemington (1830-1904).
 • Het bloed van Jezus – Een meditatie van de hand van Edward Carr (1851-1920) over het bloed van de Heere Jezus.
 • Een korte levensbeschrijving van ds. F.L. Gosden – Een beknopte levensbeschrijving van deze begenadigde predikant binnen de kring van de Strict Baptists.
 • Goddelijke leidingen met een kind (1) – Eerste deel van de bekeringsgeschiedenis van mw. A.B. Hoblyn, die op zeer jonge leeftijd in het hart gegrepen werd.
 • Nieuwjaarsboodschap voor onze Nederlandse vrienden – Een aanspraak van ds. J.R. Rutt ter gelegenheid van het nieuwe jaar speciaal geschreven aan de vrienden in Nederland.
 • Voor de kinderen – zakdoeken – In de rubriek speciaal voor kinderen schrijft ds. Buss over het ontvangst dat in Gods hart is voor zich bekerende zondaren.
 • Hymn – Een lied, door ds. Rutt vermeld bij zijn nieuwjaarsboodschap, uit Gadsby’s liedbundel  met zowel de Engelse als de Nederlandse tekst.