Kershaw’s uitspraak

O mijn vrienden, het is een vreselijk proces om zo weg te zinken in ‘een ruisenden kuil’ en in ‘modderig slijk’ (Ps. 40:3). Maar hoe pijnlijk ook, het is profijtelijk. Hoe zieker wij gemaakt worden van onszelf, hoe meer wij onze eigen zwakheid en onmacht leren voelen, des te groter onze blijdschap en verheuging zal zijn in Christus Jezus, ‘de Heilige Israëls’.