John Kershaw

Jezus had dus ‘gisteren’ de macht in Zijn hand, Hij heeft ‘heden’ de macht in Zijn hand en Hij zal ‘morgen’ de macht in Zijn hand hebben.

En wanneer u en ik gestorven en naar de hemel gegaan zijn, zal Hij de macht nog steeds hebben, en Hij zal het getal van Zijn uitverkorenen inzamelen, en Zijn zonen van verre en Zijn dochters van het einde der aarde brengen.