Gadsby aan het woord

Wij snellen met haast naar het plechtige ogenblik waarop het gordijn van de tijd weggeschoven zal worden en de eeuwigheid zich in onbeschrijfelijke grootsheid en heerlijkheid aan ons oog zal vertonen.