Gadsby aan het woord

De Vader eert Christus, en Christus eert de zondaar, en de zondaar wordt ertoe geleid de liefde en het bloed van de Heere Jezus Christus te eren.