GADSBY AAN HET WOORD

Wanneer wij in de gelukzaligheid aankomen, zullen wij zien zoals wij gezien zijn en kennen zoals wij gekend zijn, en naar ziel en lichaam de Heere Jezus Christus gelijk zijn.