Gadsby aan het woord

Wat een gezegende zaligheid is het, die onze God bestemd heeft voor de arme, verloren, rampzalige mens! Mag de Heere u zegenen met een gevoelig besef van uw aandeel hierin.