Engelstalige dienst DV 12 mei

Mr. J. Rutt gaat op D.V. donderdag 12 mei voor, aanvang 19.30 uur. De Arne te Arnemuiden, Radermacherstraat 32. Na afloop mogelijkheid tot ontmoeting.