Wet en Voorschriften

Strict Baptists hanteren de Voorschriften als regel des levens, d.w.z., gestorven aan de wet – de verdoemende kracht heeft de wet verloren maar de veroordelende kracht is er nog wel -, vrijheid in het Evangelie en leven naar de voorschriften van de Evangeliebrieven. Op deze pagina kunt u downloaden wat bekende Strict Baptists erover schreven of preekten. En daar William Huntington in hoge achting was bij de Strict Baptists en er ook veel aandacht aan heeft geschonken, bij deze ook enige verhandelingen van Huntington.


INHOUD

 1. W. Gadsby’s over de wet en voorschriften
 2. J.C. Philpot beantwoordt een vraag over de wet
 3. J.C. Philpot’s verhandeling over de wet: De geïnspireerde regel des levens
 4. J.C. Philpot’s verhandeling over de wet: Gestorven aan de wet
 5. J.C. Philpot in zijn preken over de wet en voorschriften
 1. W. Huntington over de wet en voorschriften in vijf verhandelingen
  • De zedelijke wet niet beledigd door het eeuwig evangelie
  • Het hemelse werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling
  • De wet bevestigd door het geloof in Christus
  • Mozes zonder deksel in het aangezicht van Jezus Christus
  • Het kind der vrijheid in de banden der wet, of, de zoon en de erfgenaam onder het juk van de dienstknecht
  • De eeuwige taak (volgt nog)