Home

Foto Philpot aangepastStichting het Braambos heeft ten doel om preken en teksten van Engelse ‘Strict Baptists’ zoals J.C.Philpot, W.Gadsby, J.Kershaw en J.Warburton zo getrouw mogelijk te vertalen en te verspreiden.

U vindt op deze website informatie over de ‘Strict Baptists’ van de 19e eeuw, zoals foto’s, prekenregisters en een overzicht van allerlei uitgaven door de jaren heen. U kunt ook van Philpot en zijn geestverwanten voorgelezen preken en levensbeschrijvingen luisteren alsook leespreken en andere teksten downloaden.

Voor mensen die Engeland willen bezoeken is een in de Gospel Standard gepubliceerde lijst van de huidige kerkdiensten in Engeland downloadbaar.

Stichting het Braambos heeft de 8-delige boekenserie ‘Nagelaten Brokken’ uitgegeven met nooit eerder in het Nederlands gepubliceerde lezenswaardige preken en teksten van Philpot en tijdgenoten. ‘Afscheiding en Raadgevingen’ van Philpot met 105 actuele antwoorden op brieven is daarna uitgekomen alsook ‘William Tiptaft, de geestelijke metgezel van Philpot’. Dit boek bevat preken en brieven van Tiptaft. Alle uitgaven zijn via deze website te bestellen of verkrijgbaar bij uw boekhandel.

os-preken-van-john-kershaw-dl-1

os-preken-van-john-kershaw-dl-2